Tag Archives: mệnh thủy trồng cây gì trong nhà

Cách chăm sóc Cây thanh tâm-mệnh thủy trồng cây gì trong nhà

mệnh thủy trồng cây gì trong nhà

Mệnh thủy trồng cây gì trong nhà? Người có mệnh thủy lên lựa chọn các loại cây xanh mang lại sự tương sinh, tức là Kim sinh Thủy. Vì vậy nên lựa chọn chậu cây xanh màu vàng, trắng, xám… Những chậu cây này sẽ giúp mệnh thủy được tương sinh như là cây thanh tâm. […]